Duikvereniging Ostrea

DV Ostrea is een duikvereniging voor Den Helder en omgeving met ongeveer 45 leden.  De vereniging is op 25 maart 1994 opgericht. De verenigingsnaam Ostrea komt van het Grieks wat oester betekent. De vereniging is aangesloten bij de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB). In het logo van de vereniging is de oesterschelp met parel opgenomen.

DV Ostrea organiseert evenementen en verzorgt duikopleidingen en specialisaties. We zijn een actieve vereniging waar, naast de trainingen, opleidingen en buitenwaterduiken, ook gezelligheid en ontspanning hoog in het vaandel staat.

Senior leden betalen 17,50 euro contributie en junior leden betalen 15,00 euro contributie per maand. Bij het lidmaatschap is het volgende inbegrepen:

Alle beetjes helpen!

SponsorKliks, sponsor jouw vereniging gratis!

  1. lidmaatschap NOB.
  2. toezending magazine onderwatersport (6x per jaar).
  3. gebruik compressor (200 bar en 300 bar).
  4. zwembadtrainingen (2 x per week).
  5. deelname aan evenementen (voor sommige evenementen geldt een eigen bijdrage).
  6. deelname aan opleidingen (kosten voor de opleiding zijn niet inbegrepen in de contributie).
  7. gebruik van persluchtfles, ademautomaat en trimvest tijdens 1 ster opleiding.
  8. huurmogelijkheid persluchtfles, ademautomaat en/of trimvest buiten de 1 ster opleiding. (zie verhuurregeling materiaal)

De duikopleidingen worden gegeven door ervaren en bevoegde instructeurs. De minimale leeftijd om met de 1ster (open water) duikopleiding te  beginnen is 14 jaar.

Voor meer informatie, een introductieduik of gewoon een keer komen kijken, kan contact worden opgenomen met onze secretaris door middel van een e-mail bericht. Lid worden? Stuur een ingevuld inschrijfformulier naar onze secretaris.

Gedragscode:

DV Ostrea wil een vereniging zijn waar alle leden en donateurs zich prettig en op hun gemak voelen. Daarom onderschrijft zij de gedragscode NOB, waarin gedragsregels en aanbevelingen zijn opgenomen waaraan NOB-leden zich bij het beoefenen van de onderwatersport moeten houden. De gedragscode is onderdeel van de NOB-reglementen, en geldt daarom voor alle NOB-leden.

Mocht je last hebben van zaken die tegen deze gedragscode ingaan, dan kun je dat altijd melden bij een van de bestuursleden. Wanneer je liever melding doet bij iemand buiten de club, dan kun je door middel van een mail contact opnemen met de vertrouwenspersoon van de NOB.