Bestuur

Het bestuur van de vereniging bestaat uit regulier uit vijf personen. Het bestuur bestaat uit 5 man. Naast het bestuur is er een evenemententeam. De taken van de bestuursleden zijn vastgelegd in het Reglement van bestuur. In de Statuten en het Huishoudelijk Reglement is de regelgeving van de vereniging vastgelegd. Relevante besluiten en mededelingen worden aan de leden bekend gesteld middels e-mail.

Voor vragen, opmerkingen en / of feedback is het bestuur altijd te benaderen door een e-mail te sturen naar de secretaris.